Koszty działalności gospodarczej

Jakie są koszty założenia i prowadzenia działalności gospodarczej? Prowadzenie własnej firmy nie musi być czymś strasznym. Przekonaj się!

Każdy przedsiębiorca, zanim założy swoją firmę, powinien przemyśleć wiele różnych kwestii. Od nich zależy jaką formę prawną będzie posiadała działalność, z jakimi kosztami będzie się wiązała oraz jak będzie funkcjonowała. Samo założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest darmowe. W przypadku rejestracji spółki trzeba się będzie się liczyć z kosztami rzędu 600 zł — niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W późniejszych etapach rozwoju firmy trzeba będzie się liczyć kosztami prowadzenia działalności, które dla każdej z form prawnych prezentują się inaczej.

Koszty prowadzenia działalności

W przypadku zakładania spółki od umowy oraz aktu założycielskiego należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli umowa spółki zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, podatek zostanie pobrany przez samego notariusza. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Przepisy wymagają w niektórych przypadkach sporządzenia umowy w formie szczególnej (dla umowy spółki partnerskiej obowiązkowa jest forma aktu notarialnego). Z warunkiem tym związane są dodatkowe koszty, ponieważ należy udać się do notariusza, który akt ten sporządzi. Przepisy określają dokładnie maksymalne wynagrodzenie, które przysługuje notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych. Ponadto do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należą:

Założenie przedsiębiorstwa nie jest takie straszne

Koszt działalności gospodarczej zależą od wielu czynników, jednak podstawowe czynności, jakie zobowiązany jest wykonać przyszły przedsiębiorca, nie są obarczone bardzo wysokimi opłatami. Możliwe jest zatem założenie firmy bez ponoszenia żadnych kosztów. Warto również zaznaczyć, iż wszystkie wydatki związane z zakładaniem firmy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które (w zależności od wybranej formy opodatkowania) przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od dochodu, pomniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email