Zakładanie działalności gospodarczej

Jak przebiega proces zakładania firmy? Inaczej wygląda to w przypadku spółek, a inaczej jednoosobowej działalności gospodarczej. Stąd dowiesz się wszystkiego na temat rejestracji firmy.

Działalnością gospodarczą można nazwać każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej firmy do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność — do przedsiębiorców. Czy wiesz jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej? Jakie są różnice pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? Zapraszamy do przeczytania dalszej części artykułu!

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zarówno w przypadku jednoosobowej działalności, jak i spółki ważne jest, aby mieć dobrą nazwę firmy czy spółki oraz szeroko określoną działalność. Jeżeli zdecydujesz się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wymaga to najmniej formalności i jest darmowe. Do założenia spółki z o.o. konieczny jest też kapitał zakładowy. Jego minimalna wartość musi wynosić 5 tysięcy złotych, choć nie zawsze musi być pokryty gotówką. Ponadto dochodzą jeszcze dodatkowe opłaty takie jak: koszt wpisu do KRS w wysokości 500 zł lub 350 zł w przypadku formy elektronicznej oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. to także obowiązek płacenia podatków. Istnieją jednak znaczące różnice. Osoba prowadząca spółkę nie będzie mogła dysponować pieniędzmi jak swoimi do momentu wypłaty wynagrodzenia albo dywidendy. Nawet jeśli w spółce z o.o. jest tylko jeden wspólnik, formalnie stanowi on oddzielny podmiot gospodarczy. Z jednej strony spółka płaci więc podatek dochodowy od osób prawnych – CIT, a następnie kolejnemu opodatkowaniu podlega wypłata wynagrodzenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza będzie natomiast objęta tylko jednym podatkiem.

Zakład Ubezpieczeń społecznych jest świadomy tego, że dopiero rozwijające się przedsiębiorstwo może mieć szereg problemów. Dlatego wprowadził dla początkujących firm pakiet korzyści. Nazywa się on małym ZUS-em i polega na ograniczeniu wysokości składek przez dwa lata. Mały ZUS obowiązuje tylko raz w życiu dla pierwszej nowo założonej firmy. Aby móc korzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że na 60 miesięcy przed wnioskowaniem nie prowadził innej działalności gospodarczej. W spółkach, o których można powiedzieć, że są spółkami z o.o. wspólnicy, nie muszą płacić ZUS-u z racji samego faktu bycia wspólnikiem. Jednak, żeby w ogóle można było zarejestrować spółkę z o.o. w KRS, to musi ona posiadać zarząd. I na członka zarządu można powołać np. jednego albo wszystkich wspólników. Członkiem zarządu można stać się, zawierając ze spółką umowę o pracę i wtedy trzeba opłacać wszystkie składki (społeczne, zdrowotne), jak przy zatrudnieniu każdej innej osoby na podstawie umowy o pracę.

Księgowość w spółce z o.o. oraz jednoosobowej działalności gospodarczej

Decydując się na spółkę z o.o. konieczne, będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Ma to swoje wady i zalety. Wadą jest wyższy koszt prowadzenia księgowości i konieczność korzystania z usług biura rachunkowego lub wykwalifikowanej księgowej. Zaletą jest natomiast szczegółowa i przejrzyście prowadzona ewidencja przychodów i rozchodów. W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem nie obejmują przepisy ustawy o rachunkowości w związku z czym księgowość, opiera się na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałcie ewidencjonowanym. Zamiast ksiąg rachunkowych prowadzona musi być księga przychodów i rozchodów ewidencja przychodów (u przedsiębiorców objętych ryczałtem) lub karta podatkowa.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email