Co powinna zawierać księgowość firmy?

Poprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych jest ważne dla każdej działalności. Księgi rachunkowe powinny zawierać obowiązkowe elementy. O jakich elementach mowa? Sprawdź!

Księgowość to podstawy rachunkowości. Księgowość to dokładne zarejestrowanych zdarzeń pieniężnych, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno odbywać się zgodnie z określonymi zasadami aktualnego prawa. Dlatego księgi rachunkowe powinny zawierać obowiązkowe dokumenty

Co powinna zawierać dobrze wykonana księgowość?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować działalność gospodarczą swojej firmy. W zależności od rodzaju działalności może wybierać spośród dostępnych modeli. Ustawodawca w katalogu zamkniętym w art. 13 w ustawie o rachunkowości wymienia wszystkie składniki, które muszą zawierać księgi rachunkowe. Należą do nich:
Księga rachunkowa to system ewidencji stosowany przez firmy działające w dziedzinie tzw. pełnej księgowości. Księgi szczegółowo opisują każdą złotówkę, która przepłynęła przez firmę Księgi to nie tylko informacje o wydatkach i dochodach z działalności gospodarczej. Można z nich także wyczytać wydatki na pensje pracowników, czynsz, zobowiązania kredytowe oraz inne zobowiązania finansowe. Księga pomocnicza jest prowadzona w celu uzupełnienia wpisów w księdze głównej. Prowadzona jest na bieżąco w postaci odrębnego systemu ksiąg, kartotek (powiązań księgowych), komputerowych zbiorów danych, uzgadnianych z saldami i zapisami ogólnymi. Inwentaryzacja to część księgi, którą przygotowują firmy, które wcześniej nie prowadziły pełnej księgowości. Inwentarz to spis aktywów i pasywów, potwierdzony ich inwentarzem.

Samodzielna księgowość czy może biuro rachunkowe?

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca – na zasadzie samoopodatkowania – musi naliczyć należne fiskusowi podatki oraz wypełnić wiele obowiązków dokumentacyjnych przewidzianych prawem podatkowym. Argumentem za skorzystaniem z usług biura rachunkowego jest to, że możesz skupić się na własnym biznesie bez ryzyka problemów podatkowych. Ważne jest również ograniczenie ryzyka – w przypadku awarii biura można liczyć na odszkodowanie.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email