Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce różni się od księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej. Czym jest i w jaki sposób prowadzi się pełną księgowość. Przeczytaj!

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną, wersją prowadzenia ksiąg księgowych. Chodzi w niej o odpowiednie zaksięgowanie wszystkich operacji dokonywanych przed przedsiębiorstwo. W jej ramach należy przechowywać wszystkie dokumenty kupna i sprzedaży. Trzeba także odnotować wszelkie transakcje, przelewy przychodzące i wychodzące, a także wszelkie operacje związane z magazynem.

Jak prowadzić pełną księgowość i kto ma taki obowiązek?

Pełną księgowość muszą prowadzić następujące spółki: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotyczy to również osób fizycznych, spółek osobowych, spółek cywilnych, spółek osobowych i spółdzielni, pod warunkiem, że ich dochód netto za poprzedni rok obrotowy przekroczy określoną kwotę. Wyżej wymienione podmioty muszą prowadzić pełną księgowość. Jednak każda firma może go również używać zgodnie ze swoimi wymaganiami. Szczegóły prowadzenia ksiąg rachunkowych są ściśle zdefiniowane w Ustawie o Rachunkowości. Zgodnie z Ustawą księgi powinny być:
Księgę rachunkową należy wydrukować najpóźniej ostatniego dnia roku obrotowego. Ekwiwalentem druku jest przeniesienie treści księgi rachunkowej na nośnik komputerowy, zapewniający trwałość informacji, na czas nie krótszy niż wymagany do zachowania księgi rachunkowej.

Zalety korzystania z biura rachunkowego

Prowadzenie księgowości w firmie bez znajomości ciągle zmieniających się przepisów może prowadzić do wielu problemów, w tym kar, dlatego warto zastanowić się nad pomocą biura rachunkowego. Głównym zadaniem takiego biura jest przyjmowanie dokumentów dotyczących wydatków i dochodów przedsiębiorców oraz ich bieżąca ewidencja, finalizowanie w zakresie podatków, środków trwałych, sporządzanie ksiąg VAT, deklaracja VAT itp. oraz udzielać merytorycznych porad przedsiębiorcom.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email